WSPARCIE DLA WYKONAWCÓW

WSPARCIE DLA WYKONAWCÓW

IZ pzp można prowadzić biznes oraz pozyskiwać ciekawe i ważne kontrakty.

Wiem, jak trudno poruszać się po ścieżkach zamówień publicznych – prawo nakłada na przedsiębiorcę wiele obowiązków. Daje ono jednak również wiele uprawnień, z których wykonawcy często nie korzystają. W praktyczny sposób pomogę osobom zajmującym się ofertowaniem uzyskać odpowiedzi na pojawiające się w ich codziennej pracy pytania. Podpowiem decydentom, jakie kroki podjąć, aby skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne. Zadbam o interesy wykonawców również po złożeniu oferty, przy podejmowaniu czynności w trakcie oceny ofert i aż do chwili podpisania umowy oraz realizowania zamówienia.

Wspieram działania wykonawców w szczególności w zakresie:

– analizy dokumentów zamówienia,
– potwierdzania warunków podmiotowych i rekomendowania efektywnego udziału w postępowaniu,
– wykorzystania zasobów pomiotów udostępniających,
– weryfikacji poprawności składanej oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
– składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma e-zamówienia, platformy komercyjne),
– poprawnego formułowania wyjaśnień dotyczących treści oferty, kalkulacji ceny,
– uzupełniania dokumentów lub oświadczeń,
– analizy dokumentów konkurencji,
– korzystania ze środków ochrony prawnej,
– przygotowania treści odwołań i przystąpień do postępowań odwoławczych,
– reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą,
– wskazania ryzyk związanych z udziałem w postępowaniu i realizacją zamówienia.

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie.

Jesteś zainteresowany współpracą w tym obszarze? Napisz do mnie, aby poznać szczegółową ofertę.

Przewiń na górę