Studia podyplomowe – Specjalista ds. Ofertowania w Zamówieniach Publicznych

Ofertowanie w Zamówieniach Publicznych to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców to pierwszy taki kierunek, dedykowany wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówień publicznych. Zamówienia publiczne nie są klubem dla wybranych podmiotów, ale są możliwością rozwoju, atrakcyjnym rynkiem dostarczenia towarów i usług przez każdy podmiot. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy nie znają rynku zamówień publicznych w Polsce i którzy stawiają pierwsze kroki w przedsiębiorstwach ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają doświadczenie w pracy z ofertowaniem w zamówieniach publicznych. Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat tego, jakie czynności musi podjąć wykonawca, aby móc się skutecznie ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie bycia konkurencyjnym na rynku, jak również skutecznego dochodzenia swoich praw przy zastosowaniu przysługujących środków ochrony prawnej.

Jestem opiekunem merytorycznym kierunku i wykładowcą.

Studia podyplomowe – Specjalista ds. Ofertowania w Zamówieniach Publicznych
Przewiń na górę