Nowe władze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

W dniu 26 marca 2022 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OSKZP. Decyzją członków Stowarzyszenia na kolejną kadencję został wybrany Zarząd OSKZP w składzie:


– Piotr Pieprzyca – Prezes Zarządu
– Katarzyna Skiba – Kuraszkiewicz – Członek Zarządu
– Agnieszka Szulakowska – Członek Zarządu
– Iwona Ziarniak – Członek Zarządu
– Grzegorz Mazurek – Członek Zarządu
– Jerzy Wysocki – Członek Zarządu
Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny zostałam wybrana do władz Stowarzyszenia.

Nowe władze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
Przewiń na górę